Barn och ungdomsförsäkring

Barnförsäkring är något du bör skaffa när du vill försäkra dina barn och skydda dem ekonomiskt vid sjukdom, olyckor eller skador. Den stora risken är att de aldrig kommer ut i arbetslivet. Om dina barn skadas så allvarligt att de aldrig kan börja jobba för tyvärr en mycket låg ersättning från försäkringskassan. Med en barn och ungdomsförsäkring får de ut ett betydligt högre belopp. Samtliga skol och förskolebarn har en försäkring via kommunen men den täcker vanligtvis bara den tiden barnet är på skolan och för olycksfall.

Barnförsäkring

Frågeställningar innan du tecknar en barnförsäkring

Jämför alltid försäkringsbolagen och vad som gäller i villkoren. Det finns många undandtag och se till att teckna en heltäckande försäkring. Se även till att uppge alla läkarintyg. Tänk också på att en barnförsäkring gäller inte längre när du fyllt 25 år.

Det är vanligt att försäkringsbolagen vill komma åt läkarjournaler och en del använder också BMI, men efter uppmärksamhet i media tar fler och fler försäkringsbolag bort dessa delar och beviljar barnförsäkringar åt alla barn. En grundregel är att ju snabbare du är med att teckna en barnförsäkring desto färre krav finns det på läkarintyg etc. Om barnet nekas försäkring så kan du försäka teckna en gruppförsäkring istället via jobbet eller fackförbund.

Checklista barnförsäkring

 • Gäller försäkringen när ditt barn blir sjukt?
 • Gäller barnförsäkringen om barnet skadar sig?
 • Gäller försäkringen utomlands?
 • Ersättning vid inkomstbortfall?
 • Tandläkarkostnader?
 • Hur hög är ersättningen?
 • Försörjarrisk?
 • Hur hög ersättning får barnet från din kommun – siffran kan variera
 • Skyddar försäkringen även utanför skoltiden
 • Har idrottsföreningen någon försäkring när de idrottar?
 • Hur hög ersättning får barnet och under hur lång tid

OBS! Försäkringsmässig bedömning
Man räknar med att ungefär 10% av alla barn inte får en fullvärdig barnförsäkring pga hälsorisker och då får försäkringsavtalet en klausul som är en begränsad försäkring. Den vanligaste orsaken är för tidig födsel följt av medfödda besvär och vikt. Många försäkringar undantar vissa sjukdomar och då kan man behöva en tilläggsförsäkring för de sjukdomar som är undantagna i försäkringen.

Barn nobbas barnförsäkring
Artikel i Aftonbladet om Adriano som nobbades försäkring eftersom han ansågs väga för lite.
Läs artikeln här

Kostnad för en barnförsäkring

En barnförsäkring kostar 1000 kronor och uppåt beroende på vad försäkringen täcker.Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!