Jämför bilförsäkring – konsten att få en billig bilförsäkring med rabatt

Det finns i princip två typer av kunder som köper bilförsäkring – dels de kunniga som betalar en betydligt lägre avgift än genomsnittet och de försäkringstagare som accepterar bilförsäkringspriset och plikttroget betalar det priset som står på räkningen. Priserna har inte skjutit i höjden utan försäkringsbolagen höjer priserna för de kunder som inte är observanta. Som kund bör du varje år jämföra de olika bilförsäkringarna och vad du får ut av din bilförsäkring.

Vad är en bilförsäkring?

En bil försäkring skyddar bilen och dig själv och det ä en försäkring som innebär att du inte färdas i trafiken oförsäkrad. Observera att om du inte betalar premien i tid är försäkringsbolaget skyldiga att meddela trafikregistret att försäkringen har upphört.

Bilförsäkringar – priserna för en trafikförsäkring varierar beroende om du ska ha en helförsäkring eller halv bilförsäkring

Viktiga begrepp när du ska teckna en bilförsäkring.

 • Trafikförsäkring (nivå 1) är obligatorisk och det är den lägsta nivån av försäkring 1000-2000 kronor vilket täcker fordonsägarens ansvar emot andra bilar och personer.
 • Halvförsäkring (nivå 2) 1500 kronor består av trafikförsäkring och halvförsäkring (delkaskoförsäkring) vilket omfattar brand, stöld. rättsskydd,glas,räddning etc
 • Helförsäkring (nivå 3) 3000 kronor och uppåt består av trafikförsäkring, halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. En helförsäkring är den mest omfattande bilförsäkringen och täcker förrutom vagnskador även viltskador och skadegörelse.

Jämför bilförsäkringarna – metoder att sänka kostnaden för bilförsäkringen

För att förhandla till sig en billig bilförsäkring finns det ett antal frågor som du kan ställa försäkringsbolaget när du tecknar bilförsäkring:

 • Har försäkringsföretaget Internet rabatt? Många försäkringsbolag ger ungefär 5% i Internetrabatt.
 • Finns det belöningsrabatt om jag kör skadefritt ett år?
 • Finns det rabatter för mitt bilmärke? Många bilmärken erbjuder försäkringar som Audi försäkring, Volvo försäkring, Seat Försäkring, Volkswagen försäkring och Toyota försäkring.
 • Kan jag få en rabatt pga min ålder och att jag kört skadefritt i många år? Statistikst sett har yngre bilförare betydligt sämre skadestatistik.
 • Internationellt finns det försäkringsbolag som ger rabatter till kvinnor
 • Ingår drulleförsäkring?
 • Ingår nyckelförsäkring?
 • Har de samlingsrabatter om du har flera försäkringar – ungefär 5%.
 • I marknadsföringsmaterial finns det bolag som säger att man kan sänka premierna med 20% genom att samla försäkringarna hos ett bolag.

Andra metoder att få en billig bilförsäkring är att teckna bilförsäkringen på årsbasis och alltid se över dina avtal på årsbasis!
Se till att alltid betala bilförsäkringar helårsvis annars får du betala ungefär 4% extra i avgift (Trygg Hansa). Under första året ingår det tex i Trygg Hansa med självriskreducering.

Du som betalar halvårsvis eller kvartalsvis har dessutom betydligt sämre möjlighet att förhandla med försäkringsbolaget eftersom de alltid utgår på huvudförfallodagen och du kan inte förhandla kring. Själv försökte jag förhandla med Trygg Hansa när jag fått en halvårsfaktura som låg på 1849 kronor men det var stört omöjligt att förhandla trots att jag hotade att säga upp försäkringen som går ut ett halvår senare. Kundmottagaren sa att jag var tvungen att återkomma vid huvudförfallodagen. Du som betalar försäkringar halvårsvis drabbas också av en avgift för halvårsbetalningar.

Måste jag ha en bilförsäkring även om jag inte använder bilen?

Ja – så länge som du inte avregisterar eller ställer av bilen måste du ha en trafikförsäkring. Det spelar ingen roll ifall din bil är i dåligt skick eller har körförbud så att den inte kan användas – du behöver en trafikförsäkring.

Skyldigheten att ha bilförsäkring upphör när ägaren har anmält till trafikregistret:

Du behöver inte kontakta ditt försäkringsbolag när du säljer din bil eftersom de får informationen från transportstyrelsen.

Enligt lag är fordonsägaren skyldig att ha trafikförsäkring för ett registrerat fordon. Skyldigheten upphör när ägaren har anmält till Trafikregistret:

 • Ägarbyte när man säljer fordonet
 • Avställning om fordonet inte används
 • Avregistrering om fordonet är exporterat eller skrotat

Det är bara den som står som ägare i trafikregistret som kan teckna en bilförsäkring.

Enligt svensk lag är fordonsägaren skyldig att ha en trafikförsäkring för ett registrerat motorfordon och när ett fordon står oförsäkrat kan försäkringsbolaget överlåta sina krav för obetald premie till Trafikförsäkringsföreningen. Trafikförsäkringsföreningen tar ut en trafikförsäkringsavgift som är avsevärt högre än trafikförsäkringspremien. Enligt §34 i trafikskadelagen tar Trafikförsäkringsföreningen ut en försäkringsavgift av fordonsägaren då trafikförsäkring saknas.

bilforsakring

De flesta skräddarsyr försäkringen för att passa sina egna behov.

Försäkringsbolagen skiljer mellan tre olika typer av försäkringar trafikförsäkring, hel och halvförsäkringar och ofta kan du välja mellan om du vill ha en högre eller lägre självrisk.

De flesta försäkringsbolagen har extra tillägg för:

 • Assistens och hämtservice
 • Hyrbil
 • Djurkollision (en del bolag har ingen självrisk vid kollision med djur)
 • Bärgning
Bilförsäkring löper vanligtvis på halvår eller helår och beror i hög grad på vilket märke du kör och hur långt du åker varje år. Det finns även orginalförsäkringar som är skräddarsydda efter den bil som du kör exempelvis BMW.

Företag och rabatter när du tecknar andra försäkringar?

Ofta är det bra att samla alla dina försäkringar i ett försäkringsbolag.Se till att du får rabatt när du tecknar bilförsäkring med andra försäkringar. Rabatten ligger ofta mellan 10-20%. Bolag som är frikostiga kring rabatt på bilförsäkring är tex Moderna försäkringar, Netviq, Salusansvar, If. Foksam, Vesta och Gjensidige.
Trygghansa marknadsför en premie med 10% rabatt om man kör skadefritt 1:a året.

Vad är premien vid bilförsäkringar?

Under 25 år blir dyrare:
Premien är rabatten som du får och den kan vara bra om du tex är äldre, beroende på vilken bil du kör, om du har varit involverad i några olyckor, parkering etc. En vanlig fråga är ifall någon yngre än 25 år kommer köra bilen. Observera att det kan skilja sig mycket åt mellan olika bilmärken och var du är i Sverige och du kan tjäna många tusenlappar att ställa de olika försäkringsbolagen mot varandra. Det pågår även tester att låta körstilen påverka premien vilket har testats i projektet ”Grönt ljus” där billisterna använt GPS utrustning.

Försäkring när du hyr bil utomlands

Se alltid till at du har tecknat en försäkring när du hyr bil utomlands och det är också något som hyrföretagen ofta tar ut höga marginaler på så undersök innan du hyr bilen. Se även till att få det dokumenterat om bilen tex har någon repa innan du hyr bilen. Hyrföretag som Hertz har också ofta samarbeten med försäkringsbolag.

Vad händer om du inte betalar bilförsäkringen?

Enligt trafikskadelagen §34 tar trafikskadeföreningen ut en försäkringsavgift av fordonsägaren när trafikförsäkringen skadas.

Vad gör du ifall du krockar?

Skaderegleraren på försäkringsbolaget gör en värdering av den krockade bilen och ofta utgår de från det lägsta värdet på bilen som de hittar på Blocket enligt den här artikeln i Aftonbladet. Om du är missnöjd med värderingen klaga så att du inte får en lägre värdering än bilen verkligen är värd.

Ranking olika bilförsäkringar

Konsumenternas har en ranking av olika bilförsäkringar. Läs mer

Bilförsäkringar och kvalitetsindex 2012

När kvalitetsindex undersökte bilförsäkringar hamnade Dina Försäkringar och Folksam högst bland privatkunder och kundnöjdhet.

Rent allmänt sett är Folksam bra för invandrare och ungdomar utan många körkorts mil medan IF är mer fokuserade på dyrare bilar och storstadsområden men de sägs öka priset på sina försäkringar efter några år så du bör se över ditt försäkringsavtal regelbundet.

Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!