Boprisfall försäkring

Senaste tidens priser på bostadsmarknaden har inneburit att fler söker alternativ för att skydda husets värde vid en försäljning. Om du är orolig för att huspriserna ska sjunka i värde så har försäkringsbolagen börjat sälja en ny typ av försäkringar mot prisfall som skyddar mot 15% mellan kontraktsskrivning och inflyttning. Kostnaden för denna typ av försäkring beräknas som 2% av köpeskillingen och bopriset är kopplat till analysföretag som Valueguard.

NCC och Valueguard har en boprisfalls försäkring som de skapat för att minska osäkerheten och omfattar ifall man köper en nyproducerad bostad. Man har tagit fram ett boprisindex och ifrån detta pris räknar man ut ett värde på prisfallet. Försäkringen är kopplad till området för att det inte ska gå att få ut pengar genom att sälja till underpriser.

Försäkring mot dubbla boendekostnader

Du kan välja ersättningsteologi per månad och ersättningstid upp till 9 månader:

  • Söderberg och Partners har en försäkring mot dubbelt boende och kostnader mot dubbelt boende när man köper en ny bostad.
  • Även Bjurfors har en försäkring mot dubbelt boende.

Exempel på kostnader som boprisfallsförsäkringar ger skydd mot:

– Nettokostnad för räntor (70 %)
– Kommunal fastighetsavgift
– Avgift till bostadsrättsföreningen
– Hem-/Villahemförsäkring
– Uppvärmning
– Renhållning
– Hushållsel
– Vatten & Avlopp
– Ev vägavgift och samfällighetsavgift
– Andra driftskostnader för objektet som kan verifieras.

Läs artikeln i Dagens Industri om boprisfallsförsäkring.Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!