Captives

Med en Captive (Captive Insurance) menas ett koncerninternt försäkringsbolag vilket är en viktig komponent i företagens risk management processer. Captive bolagen försäkrar (eller återförsäkrar) risker i det företag som bolaget tillhör.

Ofta är det större industriföretag eller kommuner som startar ett captivebolag för att försäkra sina egna risker. I Sverige räknar man med att det finns knappt 50 captive bolag som i huvudsak ägs inom svensk exportindustri och av offentliga myndigheter som kommunerna i Stockholm och Göteborg.

Ordet kommer från engelskans captive som betyder fångenskap och syftar på att försäkringstagaren äger – dvs försäkringsgivaren är fånge till försäkringstagaren. Om fången försäkrar endast dess moderbolag och dotterbolag kallas det en ren fånge. Om det försäkrar bara en typ av bransch kallas det en homogen fånge.

Historiken kring captive bolag

Termen myntades först av Frederic M. Reiss, när han prövade konceptet i praktiken på sin första kund, Youngstown Sheet and Tube Company i Ohio 1950-talet.

Exempel på företag som har mycket försäkringar internt:

  • SJ Försäkring
  • Falck
  • Försäkrings AB Göta Lejon (Göteborgs kommun)

Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!