Företagsförsäkring – olika försäkringar för företagare

Det är mycket som kan gå fel om ett företag saknar försäkring. Oavsett om man har ett stort eller litet företag bör man ställa sig frågan vad som händer om en nyckelperson i företaget eller ägare blir sjuk eller om företaget orsakar en skada genom oaktsamhet.

Försäkra företaget för just dina behov

De flesta företag behöver skydd mot förluster vid avbrott, skador på egendom eller risker för skadestånd som kan vara på mycket stora belopp.

De viktigaste försäkringarna för en företagare är:

  • Ansvarsförsäkring
  • Egendomsförsäkring
  • Skydd mot inkomstbortfall och arbetslöshetsförsäkring och du kan försäkra din inkomst hos fackförbund som Unionen, Småföretagarnas arbetslöshetsförsäkring.

Det finns paketförsäkringar som omfattar olika slags försäkringar vilket innebär att företaget får bättre skydd. Företagsförsäkringar innehåller ofta vissa grundförsäkringar som man kan teckna tilläggsförsäkringar till. Det finns även specialförsäkringar som konsultansvarsförsäkring.

Exempel på situationer som du kan vilja vara försäkrad mot:

  • Att anlita en jurist kostar mycket pengar och en företagsförsäkring kan ge dig rättsskydd om du hamnar i en tvist med en kund så kan företagsförsäkringen täcka advokatkostnader och rättegångskostnader
  • Täcka kostnader vid stöld av dator
  • Avbrottsförsäkring ingår ofta i företagsförsäkringen för att täcka och ersätta det ekonomiska bortfallet
  • Egendomsskydd dvs ersättnng vid skada på egendom som brand, vattenskada, stöld eller skadegörelse.
  • Krisförsäkring ersätter kostnader för kostnader att träffa en psykolog tex vid överfall i arbetet.
  • Tjänstereseförsäkringar – för skydd vid resor i tjänsten.
  • Personskydd dvs ekonomisk ersättning ifall någon dör eller skadas

Som företagare bör man satsa på friskvårdssatsningar och företagshälsovård för att förebygga sjukdom och sjukförsäkringen ger företageren ett grundskydd vid sjukdom. För enskild näringsidkare
gäller 7 karensdagar men det är möjligt att i stället välja 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

Försäkringar som många företagare väljer att komplettera med är:

 

 Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!