Lagar inom försäkringsbranschen

Den finansiella lagstiftningen är ständigt under utvärdering och nya regelverk
implementeras allt oftare:

Det finns flera lagar som berör och reglerar försäkringsbranschen:

 • Socialförsäkringsbalken (2010:110) SFB började gälla den 1:a januari 2011 och flera tidigare lagar upphörde att gälla. Socialförsäkringbalken består av åtta avdelningar:
  A: Övergripande bestämmelser
  B: Familjeförmåner (Bostadsbidrag)
  C: Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada
  D: Säkrskilda förmåner vid funktionshinder
  E: Förmåner vid ålderdom
  F: Förmåner till efterlevande
  G: Bostadsstöd
  H: Gemensamma bestämmelser (hur man överklagar beslut från försäkringskassan och pensionsmyndigheten).

  Övriga lagar

 • Ffl – Lagen(2005:405) om försäkringsförmedling
 • IMD – Försäkringsförmedlingsdirektivet 2002/92/EG
 • ISD – Investeringstjänstdirektivet 93/22/EEC
 • LFR– Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

 • MFL – Marknadsföringslagen (2008:486)
 • MiFID – MiFID direktivet 2004/39/EG
 • VpmL – Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

 

Rådgivning eller marknadsföring: Rapport från Finansinspektionen

 Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!