Livförsäkring

Livet är fullt av händelser — planerade och oplanerade, goda och dåliga — som har en stor inverkan på våra liv, ekonomiska planer och budget. En livförsäkring är ett bevis på din kärlek och omsorg om din familj i händelse av att något händer dig och du inte längre kan försörja dem. En livsförsäkring är en personförsäkring bör man teckna när man är ung och frisk.

Livförsäkring är något som är viktigt om du har försörjningsansvar för andra men tyvärr är kunskapen om denna typ av försäkringar låg. Den ger din familj en summa pengar om du skulle avlida eller vid avtalad pensionsålder och är en försäkring som du kan teckna till din livspartner eller släktingar. Försäkringen kan innebära att dina efterlevande kan bo kvar ifall den försäkrade skulle avlida. Eftersom det är vanligt att teckna livförsäkringen i samband med boendet är det vanligt att man tecknar den i sin bank som låneskydd. Premien beror främst på ålder och valt försäkringsbelopp.

Varför vill du ha en livförsäkring? Det finns livförsäkringar där din familj får intäkter på din död men det finns också alternativ som kapitalförsäkringar. Se till att förmånstagare dsv förmånstagarförordnade är uppdaterade – speciellt om du skiljer dig.

Uppgradera din livförsäkring?

Hur kan jag uppgradera min livförsäkring? Kontrollera om din försäkring är flexibel och kan omvandlas, kolla med din försäkringsmäklare eller försäkringsbolag om det går att få den uppgraderad.

Hur höga är mina premier?

Hur höga kommer mina premier vara? Din premie är kostnaden för regelbundna betalningar. Premierna beräknas av försäkringsbolaget utifrån din ålder och andra faktorer. En del försäkringsbolag kräver att du genomgår en läkarundersökning vilket kan påverka din premie.

Vad ingår i en livförsäkring?

Vad ingår i mitt livförsäkring? Se till att prata med din försäkringsmäklare eller försäkringsbolag om vad som ingår och läs gärna villkoren. Saker som ingår kommer naturligtvis att påverka kostnaden för premie du får betala.

Priset på en livförsäkring

Försäkringen kan variera i pris beroende på din hälsa och ålder och det finns försäkringsbolag som har en hälsoprvövningar. En livförsäkring för en 20-åring kostar kring 1000 kronor för en 40 åring kostar den kring 2000 kronor och 5000 kronor för den som är 60.

Livförsäkringar kan vara individuella eller gruppförsäkringar

Det är vanligt att anställda har en tjänstegruppslivförsäkring vilket ger ett visst stöd till dina närstående om du skulle gå bort. Men en gruppförsäkring ger inte alls lika stort skydd som en traditionell livförsäkring men fördelarna är att de ofta är billigare än de individuella och har enklare hälsoprövningsregler.

Under hösten 2012 pågår en livförsäkringsutredning tanken är ökad flytträtt och att man ska kunna slå ihop olika försäkringar till en. Enligt branschorganisationen Svensk försäkring såldes 36% av livförsäkringarna under 2011 via mellanhänder, främst genom förmedlare och agenter.

Livförsäkringar och kvalitetsindex 2012

När kvalitetsindex undersökte försäkringsbranschen hamnade Folksam och Länsförsäkringar högst bland privatkunder och kundnöjdhet. Läs undersökningen.Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!