Samarbetsbolag inom försäkringsbranschen

Det finns flera olika samarbetsbolag inom försäkringsbranschen:

 • Svensk Försäkring i samverkan
 • Svensk Försäkring
 • Trafikförsäkringsföreningen (TFF)
 • Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation

Svenska försäkrings nämnder

 • Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (APN)
 • Personförsäkringsnämnden
 • Ombudskostnadsnämnden
 • Svensk Försäkrings Prövningsförfarande beträffande Ombuds Lämplighet (POL)
 • Nämnden för Rättsskyddsfrågorläs mer om olika försäkringsnämnder

Försäkringsföreningar

 • Svenska brandskyddsföreningen
 • Svenska stödlskyddsföreningen
 • Larmtjänst

Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!