Sjukvårdsförsäkring

Privata sjukvårdsförsäkringar inom sjukvården är kontroversiellt men något som tecknas av många. Försäkringen ger dig framförallt snabb och bra vård och ersätter kostnaden för vården.

Ofta handlar det om kollektivförsäkringar och det finns tom fackförbund som erbjuder den hr typen av försäkring. De första sjukvårdsförsäkringarna slog igenom i mitten av 80-talet och användes inom näringslivets toppchefer. Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den traditionella vården som ger försäkringstagaren anpassad vård genom privata initiativ. Fördelen är att försäkringstagarna får tillgång till vård utan remisser och långa kösystem. Den är användbar ifall du tex snabbt vill få tid hos en läkare eller sjukgymnast.

Den här typen av försäkring har ofta kritiserats från politiskt håll eftersom den delar upp samhället och skapar klassklyftor.

Företagare som tecknar sjukvårdsförsäkringar
Många företagare väljer att teckna privata sjukvårdsförsäkringar för att skydda sig ifall de blir sjuka vilket kan förklaras att de är rädda för att vara långvarigt sjuka.

Sjukvårdsförsäkring som anställd
En del arbetsgivare tecknar försäkringen åt sina anställda, vilket är en löneförmån, och försäkringen kan ingå i kollektivavtalet. I slutet av 2011 hade nästan en halv miljon svenskar en sjukvårdsförsäkring. Ofta är det arbetsgivaren som betalar försäkringen och fördelen för arbetsgivaren är att arbetstagarna inte behöver vara sjukskrivna i väntan på vård.Facebooktwitterreddit

Denna sidan hittade du på köpaförsäkring.se - Länka gärna hit!